Generalforsamling

Fredensborg, 14-03-2018

Referat fra generalforsamling i BEVAR MIG VEL, HILLERØD og HELSINGE

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00

Frederiksborg Byskole lokale 27, Carlsbergvej 13 3400 Hillerød.

Åbent møde – for alle:

Dagsorden:

 1. Valg af deltagerrepræsentant. Ingen ønskede at opstille.

Lukket møde – kun for medlemmer der har betalt medlemskontingent 2018:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Karin Lukowski blev valgt.

 2. Valg af referent. Annemari Rommedahl blev valgt.

 3. Formandens beretning. Formanden aflagde beretninger for både Hillerød og Helsinge, og beretningerne blev godkendt.

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2017. Annemari Rommedahl gennemgik det reviderede regnskab. GF drøftede egenkapitalens størrelse og anvendelse af overskud. Regnskabet blev godkendt og budget for 2018 fremlagt.

 5. Fastsættelse af kontingent. GF drøftede fremtidige medlemsfordele, og valgte at fortsætte med et kontingent på 50 kr.

 6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling på GF.

 7. Fremtidig virksomhed. En forretningsorden skal udarbejdes, og vedtægterne revideres. Forslag til nye initiativer: Halliwick/vandtilvending, Demens/pårørende hold, Debatarrangement med Dorthe Hvidt som oplægsholder, hvor deltagelse er gratis for BMV medlemmer og 75 kr. for andre.
  Der kommer nyt administrationssystem, og GF foreslår at ekstraarbejdet med dette, honoreres efter aftale.

 8. Valg af formand. Formanden er på valg i ulige år. Karin Lukowski fortsætter som formand.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Else Curtis fratræder pga helbred, men vil gerne fortsat hjælpe med årsregnskabet. Valborg Sandberg og Birte Hamardi blev valgt til bestyrelsen for to år. Irene Schmidt blev valgt som suppleant for et år.

 10. Valg af revisor og suppleant. Sigrid Christensen blev valgt. Suppleantposten blev ikke besat.

 11. Eventuelt. Forslag om indkøb af badehætter, påtrykt Bevar Mig Vel, som kan uddeles gratis til interesserede medlemmer. Deltager Cira kan på et senere tidspunkt evt. kontaktes vedr. valg som deltagerrepræsentant eller bestyrelsesmedlem.