Generalforsamling

15-02-2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bevar Mig Vel, Hillerød/Gribskov

Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 19.00,
Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, 3200 Helsinge, Møderum 1.

Åbent møde – for alle:
Dagsorden:
1. Valg af deltagerrepræsentant

Lukket møde – kun for medlemmer der har betalt medlemskontingent 2019:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab 2018
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
- Bestyrelsen foreslår mindre ændringer og sproglige rettelser i foreningens vedtægter. Se forslaget til de nye vedtægter på www.bevarmigvel.dk
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af formand i lige år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor og suppleant
11. Eventuelt