Deltagerbetaling:
Bliver et kursus overtegnet, finder optagelse sted i den rækkefølge betalingerne bliver 
registreret. Der udstedes ikke mødekort, da kvittering for betaling af kursusgebyret, 
er adgangskort. Kvittering medbringes og fremvises for læreren 1. mødegang.
Har du brug for det, er det muligt at betale kursusgebyret over nogle gange. Henvend dig 
venligst til kontoret.
Bemærk, vi reserverer gerne plads på et hold, men du er først optaget og endeligt tilmeldt 
et kursus, når det fulde kursusgebyr er modtaget af Bevar Mig Vel.

Behold din plads på holdet:
Ønsker du at reservere din plads på holdet, forud-betaler du kursusgebyret, og du er 
dermed sikret plads, når holdet begynder igen efter en ferie.

Tilbagebetaling:
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 10 dage før kursus-start, dog fratrukket et 
administrationsgebyr på kr. 200. Efter denne dato kan tilbagebetaling kun finde sted, 
såfremt holdet er overtegnet eller ikke oprettes. 
10 dage før kursus-start bortfalder din fortrydelsesret jf. §18 stk.2 Forbrugeraftaleloven - fortrydelsesretten bortfalder

Forbehold:
Der tages forbehold for tryk- og tastefejl i programmet, samt for ændringer i de planlagte undervisningstilbud i form af lærerskift, kortvarig udsættelse af kursusgange p.g.a. sygdom m.v.
Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Oplysning om klagemuligheder:
Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller 
andet i aftenskolen Bevar Mig Vel, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din 
klage, så vi kan finde en løsning. Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, 
kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby 
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. 
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr 
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse post@bevarmigvel.dk

https://www.forbrugereuropa.dk/Klag/ODR