Klagemulighed

Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i aftenskolen Bevar Mig Vel, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr 
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse post@fredensborg-aftenskole.dk

https://www.forbrugereuropa.dk/Klag/ODR