Onlinebetaling

Du betaler via hjemmesiden med den kodelinje du får tilsendt på mail. Du overfører selv via din bank (f.eks.  +71<0000101055xxxxx+84559245<)
Flere oplysninger om onlinebetaling Forbrug.dk - fortrydelsesret

Sidste rettidige indbetalingsdato er 14 dage inden kurset begynder

Kursus start, mødetid og sted fremgår af programmet.
Bliver et kursus overtegnet, finder optagelse sted i den rækkefølge betalingerne bliver registreret. Der udstedes ikke mødekort, da kvittering for indbetaling er adgangskort.
Kvittering medbringes og fremvises for læreren 1. mødegang.

Tilbagebetaling af kursusgebyret

Tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før kursus start, dog fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200. Efter denne dato kan tilbagebetaling kun finde sted, såfremt holdet er overtegnet eller ikke oprettes.
Din fortrydelsesret bortfalder jf. §18 stk.2 Forbrugeraftaleloven - fortrydelsesretten bortfalder

Tilmelding og reservation af kursuspladser

Bemærk, vi reserverer gerne plads på et hold med en kvittering på tilmelding, men du er først optaget og endeligt tilmeldt et kursus, når det fulde kursusgebyr er modtaget af Bevar Mig Vel. Vær opmærksom på, man optages i den rækkefølge vi modtager betalinger til det enkelte kursus.

Lektioner, mødegange og ferie

1 undervisningstime / lektion er på 45 minutter med tilhørende pause på 5-10 min.
Mødegange kan ses under tilmeldingsknappen ved de enkelte kurser. Kurserne følger skolernes ferieplan, medmindre andet aftales med læreren.

Få indflydelse

Er du tilmeldt et kursus i Bevar Mig Vel, kan du få indflydelse på dele af Bevar Mig Vels planlægning og drift, ved at blive valgt som deltagerrepræsentant i bestyrelsen på næstkommende generalforsamlingen.

Forbehold

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl i programmet, samt for ændringer i de planlagte undervisningstilbud i form af lærerskift, kortvarig udsættelse af kursusgange p.g.a. sygdom m.v.

Venteliste

Mange kurser bliver hurtigt fuldtegnet (= rød streg), men ved hurtig tilmelding kan du sikre dig en plads på holdet. Du er dog først optaget på kurset, når vi har modtaget din betaling.
Er der ikke flere ledige pladser på et hold, anbefaler vi du skriver dig på venteliste. Når vi kan se, at der står mange på venteliste, forsøger vi om muligt at oprette ekstra hold!

Ide til et nyt kursus:
Har du en ide til et nyt kursus?
Har du lyst til at få undervisning i et emne vi ikke tilbyder?
Har du selv lyst til at undervise i et fag?
Ring 22 48 20 77
eller send en mail til kontoret post@bevarmigvel.dk